Więcej aktualności Aktualności
 • Czy jest różnica w dochodzeniu zaległości w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych?
  13 Kwi 2018

  Czy jest różnica w dochodzeniu zaległości w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych?

  W przypadku spółdzielni mieszkaniowych można dochodzić należności nie tylko od osoby, której przysługują spółdzielcze prawa do lokalu oraz prawo własności ale też od osób…

 • UWAGA ZMIANA ADRESU SIEDZIBY FIRMY !!!
  19 Mar 2018

  UWAGA ZMIANA ADRESU SIEDZIBY FIRMY !!!

  Od 1 kwietnia 2018r.  firma "RESURS"  Zarządzanie Nieruchomościami Jan Marek  będzie się znajdowała przy  

    
  Oferta

  Zarządca nieruchomościami Zielona Góra, zarządzanie nieruchomościami Zielona Góra

  • zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi,
  • przygotowania wszelkich dokumentów do organizacji i rejestracji wspólnot mieszkaniowych

  Obsługa Prawna:

  • reprezentowanie wspólnoty przed sadami i organami egzekucyjnymi,
  • opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów,
  • opracowywanie aktów prawnych wspólnoty.

  Księgowość:

  • prowadzenie obsługi finansowo – księgowej w zakresie ustalania wymiaru opłat z tytułu kosztów użytkowania lokali, w oparciu o program AS ze Słupska,
  • prowadzenie dla nieruchomości odpowiedniej księgowości finansowej korzystając z programu FK OSKAR ze Słupska i sprawozdawczości w tym zakresie zgodnie z przepisami, prowadzenie imiennych kartotek finansowych,
  • kontrolowanie terminów płatności, wystawianie i przesyłanie dłużnikom upomnień, wezwań do zapłaty,
  • dokonywanie przeliczeń wymiaru należności w przypadku zmiany wysokości opłaty za media, umożliwienie podglądu kartoteki, naliczeń zaliczek, stanu salda lokalu w internetowej wersji SYSTEMU RESURS (dostęp po przydzieleniu indywidualnego kodu właściciela lokalu) patrz: strona www.resursjm.pl

  Zakres proponowanych obowiązków obejmuje zarządzanie i administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi:

  • reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed osobami fizycznymi, prawnymi, urzędami państwowymi, organami administracji samorządowej,
  • prowadzenie i ewidencjonowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,
  • prowadzenie książek obiektów zawierających informacje o stanie prawnym nieruchomości, dokumentacje eksploatacyjną, bieżącą konserwację,
  • sporządzanie planu gospodarczego dla nieruchomości,
  • ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,
  • zawieranie i renegocjowanie umów dostawy, roboty budowlane,
  • nadzór nad wykonywaniem umów dotyczących obsługi nieruchomości,
  • prowadzenie korespondencji związanej z administrowaniem nieruchomościami,
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,

  Obsługa techniczna nieruchomości:

  Kontrole stanu technicznego nieruchomości zgodnie z wymogami Prawa budowlanego:

  • sporządzanie w oparciu o kontrole stanu technicznego zestawień prac remontowych, kosztów i terminów wykonania, prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich realizacji,
  • organizowanie i zapewnienie wykonania planowanych remontów wynikających z potrzeb technicznych nieruchomości.

  Przedstawiona oferta jest każdorazowo modyfikowana w zależności od potrzeb klientów, stanu technicznego nieruchomości, jej przeznaczenia i innych okoliczności.

  Wszystkie ustalenia co do zakresu i sposobu wykonywania usług są precyzowane w umowie miedzy stronami. Właściciele posiadają pełną kontrolę nad gospodarką administrowanej nieruchomości oraz uczestniczą w podejmowaniu decyzji.