Czy wykonanie remontu budynku gospodarczego , w którym mieszczą się komórki będzie kosztem zarządu nieruchomości ?

Czy wykonanie remontu budynku gospodarczego , w którym mieszczą się komórki będzie kosztem zarządu nieruchomości ?

06 Oct 2015

Jeśli w akcie notarialnym nie zostanie ujęte jakieś pomieszczenie jako przynależne , to jest  część nieruchomości wspólnej. I nie ma znaczenia jeśli nawet właściciel lokalu dane pomieszczenie zajmuje. Natomiast jeżeli chodzi o  remont nieruchomości wspólnej odpowiada wspólnota mieszkaniowa , a koszty tego remontu ponoszą wszyscy właściciele lokali , nawiązując do wielkości udziałów związanych z ich lokalami  w nieruchomości wspólnej.

Wg ustawy o własności lokali udział właścicieli lokalu powinien odpowiadać  stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z
pomieszczeniami do nich przynależnymi. (piwnice, komórki, klatka schodowa )