Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej od węzła do mieszkań w budynku 2016r.

WYKONAWCA: 

PUH " REMOTERM"

Zielona Góra ul. Winna 5