Czy uchwała wspólnoty o niewyrażeniu zgody na segregację odpadów komunalnych dla kilku właścicieli , jest zgodna z prawem ?

Czy uchwała wspólnoty o niewyrażeniu zgody na segregację odpadów komunalnych dla kilku właścicieli , jest zgodna z prawem ?

15 Mar 2016

Jeżeli  właściciel nie zgadza się z uchwałą to zgodnie z art.25 ustawy o własności lokali powinien

zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali

albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

Powództwo może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej tylko w terminie 6 tygodni

od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści

uchwały podjętej  w trybie indywidualnego zbierania głosów.

 

Ponadto najpierw polecam analizę uchwał rady miasta w sprawie odbioru odpadów komunalnych lub po prostu

zaczerpniecie informacji w urzędzie. W przypadku budynków wielorodzinnych możliwe było by przyjęcie takiej metody

odbioru odpadów. Albo dla danego budynku deklaruje się zbieranie selektywne albo nie. Jeżeli na 23 lokal 20 właścicieli

zadeklarowało brak segregacji to trudno aby osoby sprawujące zarząd we wspólnocie zadeklarowały inaczej niż odbiór

nieposegregowanych odpadów. Jak to wśród Polaków bywa zapewne kilku właścicieli zrobiło zamieszanie

nie podejmując nawet minimalnego trudu uzyskania wiedzy.