Monitoring we wspólnocie

Monitoring we wspólnocie

19 Sty 2016

Brak jest przepisów wskazujących wprost jakie konkretnie warunki musi spełniać monitoring. Nie oznacza to      jednak, że można tworzyć system monitoringu bez jakichkolwiek zasad, tzn.

 

 

 

 

 

  •  monitoring nie może naruszać prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, zatem nie może umożliwiać np. podglądu innych mieszkań nie może naruszać prawa do ochrony wizerunku innych osób – przykład: zamierzona i celowa rejestracja, archiwizowanie i publikacja nagrań
  •  służyć ma poprawie bezpieczeństwa, którego przejawem  jest instalowanie kamer w miejscach potencjalnie zagrożonych oraz umożliwiających poprawę bezpieczeństwa, a nie w takich, które z poprawą bezpieczeństwa nie mają nic wspólnego
  • właściciel montując kamerę i wyposażając mieszkanie w monitoring robi to na własną odpowiedzialność i musi być świadomy konsekwencji jeżeli wskutek swojego działania naruszy czyjeś dobra osobiste

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994r. zebrania wspólnoty zwołuje Zarząd lub Zarządca na wniosek właścicieli.