Czy w przypadku wynajmowania lokalu w budynku wielorodzinnym ( najem krótkotrwały) wymagana jest zmiana sposobu uzytkowania lokalu?

Czy w przypadku wynajmowania lokalu w budynku wielorodzinnym ( najem krótkotrwały) wymagana jest zmiana sposobu uzytkowania lokalu?

09 Mar 2018

Jeżeli usługa najmu jest świadczona w budynku mieszkalnym na rzecz wielu osób to zgodnie z linią orzecznictwa występuje konieczność zgłoszenia i uzyskania zgody na zmianę sposobu uzytkowania.Zgodnie z art.71 ust.1 pkt 2 Prawa budowlanego przez zmianę sposobu uzytkowania obiektu budowlanego rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego , powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska bądź wielkość albo układ obciążeń. W tym przypadku dochodzi do zintensyfikowania dotychczasowego sposobu użytkowania przez najem pokoi w budynku wielorodzinnym.