Czy jest różnica w dochodzeniu zaległości w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych?

Czy jest różnica w dochodzeniu zaległości w spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach mieszkaniowych?

24 Kwi 2018

W przypadku spółdzielni mieszkaniowych można dochodzić należności nie tylko od osoby, której przysługują spółdzielcze prawa do lokalu oraz prawo własności ale też od osób pełnoletnich stale z nią zamieszkujących w lokalu, z wyjątkiem najbliższych pozostających na jej utrzymaniu i osób faktycznie korzystających z lokalu.

(art. 4 ust.6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)

Ustawa ma zastosowanie tylko do zasobów spółdzielni mieszkaniowych, czyli budynków będących własnością lub współwłasnością spółdzielni mieszkaniowych.

 W przypadku wspólnot mieszkaniowych zastosowanie ma ustawa o własności lokali, która dotyczy zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.

Czytamy w niej: zatem jeżeli właściciel nie płaci obciążających go zaliczek na koszty zarządu, to tylko on staje się dłużnikiem wspólnoty mieszkaniowej, obojętnie, czy to on zajmuje lokal i obojętnie , czy lokal ma też innych mieszkańców.