W dużej wspólnocie ma siedzibę sołtys. Czy sołtys ma prawo bez uzgodnienia ze wspólnotą umieścić tablicę urzędową na elewacji bądź na terenie wspólnoty na osobnym słupie?

W dużej wspólnocie ma siedzibę sołtys. Czy sołtys ma prawo bez uzgodnienia ze wspólnotą umieścić tablicę urzędową na elewacji bądź na terenie wspólnoty na osobnym słupie?

03 Cze 2019

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Niewątpliwie więc elewacja budynku czy działka na której usytuowano budynek należy do nieruchomości wspólnej we wszystkich jej częściach także tych przylegających do poszczególnych lokali. Skoro elewacja czy grunt jest częścią nieruchomości wspólnej to montaż tam szyldu czy reklamy wymaga zgody wspólnoty mieszkaniowej.

Wprawdzie art.206 kodeksu cywilnego ustanawia generalną zasadę, że każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli. Jednak nie oznacza to prawa do swobodnego umieszczania instalacji w tym wypadku szyldu na nieruchomości wspólnej w sposób nie uregulowany z pozostałymi właścicielami. Członek wspólnoty mieszkaniowej jeżeli chce umieścić na nieruchomości wspólnej szyld czy reklamę powinien uzyskać odpłatną lub nieodpłatną zgodę wspólnoty mieszkaniowej (uchwała).

Stanowisko to potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 19.06.2007 roku sygn.akt III CZP 59/07. W sprawie, która trafiła na wokandę sądu członek jednej ze wspólnot mieszkaniowych umieścił na budynku reklamę bez porozumienia ze wspólnotą mieszkaniową. 

W związku tym wspólnota uchwałą ustaliła opłatę miesięczną za korzystanie z części wspólnych nieruchomości. Właściciel lokalu odmówił zapłaty więc wspólnota wystąpiła przeciwko niemu do sądu domagając się zapłaty zaległych opłat. Sprawa to trafiła aż do Sądu Najwyższego, który przyznał rację wspólnocie mieszkaniowej i uznał, że właściciel, który chce umieścić na nieruchomości wspólnej reklamę lub szyld powinien zawrzeć ze wspólnotą mieszkaniową umowę.  Jeżeli więc sołtys umieścił szyld bez zgody wspólnoty mieszkaniowej może ona żądać jego usunięcia.