Jak możemy się bronić przed nękającymi sąsiadami ?

Jak możemy się bronić przed nękającymi sąsiadami ?

21 Apr 2016

Od 7.01.2016 r. weszła w życie nowelizacja prawa karnego i budowlanego. Do tej pory policja czekała na zgłoszenie przemocy z bezpośrednim użyciem siły. Teraz natomiast możemy zgłaszać stosowanie wobec kogoś innej przemocy niż bezpośrednia np. w sposób uporczywy lub "istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego" 

Ustawodawca chce w ten sposób zwiększyć ochronę mieszkańców nękanych przez osoby chcące przejąć ich lokale. 

]]