Eksmisje na bruk

Eksmisje na bruk

08 Apr 2015

Osobom z zaległościami w czynszu grozi wyrzucanie na ulicę. Gminy nie będą musiały przyznawać lokali tymczasowych.

To efekt wejścia w życie od 17 listopada 2011 r wyroku Trybunału Konstytucyjnego