Aktualności

UWAGA ! ZMIANA  E-KARTOTEKI !!

UWAGA ! ZMIANA E-KARTOTEKI !!

06 Feb 2024

W związku ze zmianą programu do naliczeń , zmienia się również  e-kartoteka ( IKM ) . 

Informujemy, że po wprowadzeniu Państwa sald do nowego programu , otrzymacie Państwo dostęp do IKM ( INTERNETOWA KARTOTEKA MIESZKAŃCA ) 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

Brak porządku w częściach wspólnych to zagrożenie pożarowe dla mieszkańców nieruchomości.

Brak porządku w częściach wspólnych to zagrożenie pożarowe dla mieszkańców nieruchomości.

02 Feb 2021

Przepisy jasno określają, jakich przedmiotów nie wolno przechowywać w części wspólnej budynków. Jednak zagracone klatki schodowe oraz garaże podziemne nie należą do rzadkości.
Kontrole kończą się nie tylko pouczeniem. Niezdyscyplinowanym mieszkańcom grozi – grzywna do 5 tys. zł. Ewentualna odmowa przyjęcia mandatu skutkować będzie sprawą w sądzie,
co dla oznacza dodatkowe koszty.

Wózki…

Jak właściciel lokalu ma rozwiązać problem z uciążliwym najemcą ??

Jak właściciel lokalu ma rozwiązać problem z uciążliwym najemcą ??

01 Feb 2021

I. droga przedsądowa

1/ Właściciel innego lokalu w tym budynku może skierować pisemne wezwanie do właściciela lokalu, aby nakazał lokatorom zaprzestania niedozwolonych działań i uporczywego, rażącego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu
przez lokatorów tego mieszkania albo rozwiązał z nimi stosunek prawny, na podstawie którego najmują lokal i nakazał im opuszczenie lokalu, z zastrzeżeniem…

Prościej o dodatku mieszkaniowym

Prościej o dodatku mieszkaniowym

08 Nov 2020

Dodatki mieszkaniowe to świadczenia, które przysługują osobom w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Przygotowaliśmy nowe przepisy, które usprawnią system dodatków mieszkaniowych oraz wyeliminują wątpliwości interpretacyjne. Będą też bardziej adekwatne do potrzeb adresowania wsparcia, jakim jest dodatek mieszkaniowy. I, co ważne, proponujemy…

Jest projekt podatku od deszczu. Będą trzy stawki podatku

Jest projekt podatku od deszczu. Będą trzy stawki podatku

31 Aug 2020

Ministerstwo Gospodarki Morskiej opublikowało projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, wprowadzający zmiany w zakresie tzw. podatku od deszczu.

Projekt zakłada wprowadzenie trzech stawek podatku, których wysokość uzależniona będzie od tego, czy właściciel na swojej działce zamontuje urządzenia do magazynowania wody.

     Ministerstwo Gospodarki Morskiej…

Segregacja odpadów we wspólnocie mieszkaniowej .

Segregacja odpadów we wspólnocie mieszkaniowej .

24 Jul 2020

Jakie są konsekwencje bagatelizowania art. 2 ust. 3a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ?
Czy wspólnota może żądać podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

        W przypadku braku segregacji śmieci, wspólnota może zapłacić nawet cztery razy więcej, niż stawka ustalona przez gminę za selektywne zbieranie śmieci.

Klimatyzacja w mieszkaniu. Jakie kroki należy wykonać?

Klimatyzacja w mieszkaniu. Jakie kroki należy wykonać?

22 Jul 2020


      Mieszkaniec bloku, musi się dostosować do zasad panujących w tego typu wspólnocie. Wykonując jakiekolwiek zmiany w swoim mieszkaniu, nie wolno jednocześnie zaburzać komfortu życia sąsiadów  lub niszczyć wspólnego mienia. Będąc właścicielem lokalu, ma prawo wprowadzać w środku zmiany. Jednak decydując się na przeróbki, które angażują części wspólne, jak np. elewacja budynku, potrzebuje…

Remont   we wspólnocie mieszkaniowej -  prawa i obowiązki.

Remont we wspólnocie mieszkaniowej - prawa i obowiązki.

22 Jul 2020


     Wspólnota zobowiązana jest do naprawy lub wymiany instalacji wodociągowej (zw., cw.) wraz z zaworem odcinającym stanowiącym część wspólną instalacji sanitarnej tzn. od strony pionu do zaworu odcinającego za wodomierzem lokalowym oraz do niezwłocznego likwidowania zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców .
     Natomiast członek wspólnoty ponosi koszty naprawy w momencie awarii…

Grilowanie

Grilowanie

19 Apr 2020

Sposobu na miłośników grilla można szukać w kodeksie cywilnym. tzw. nieuzasadnione immisje. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (VI ACa 879/2005).

UWAGA ! ZMIANA  E-KARTOTEKI !!

UWAGA ! ZMIANA E-KARTOTEKI !!

06 Feb 2024

W związku ze zmianą programu do naliczeń , zmienia się również  e-kartoteka ( IKM ) . 

Informujemy, że po wprowadzeniu Państwa sald do nowego programu , otrzymacie Państwo dostęp do IKM ( INTERNETOWA KARTOTEKA MIESZKAŃCA ) 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. 

Brak porządku w częściach wspólnych to zagrożenie pożarowe dla mieszkańców nieruchomości.

Brak porządku w częściach wspólnych to zagrożenie pożarowe dla mieszkańców nieruchomości.

02 Feb 2021

Przepisy jasno określają, jakich przedmiotów nie wolno przechowywać w części wspólnej budynków. Jednak zagracone klatki schodowe oraz garaże podziemne nie należą do rzadkości.
Kontrole kończą się nie tylko pouczeniem. Niezdyscyplinowanym mieszkańcom grozi – grzywna do 5 tys. zł. Ewentualna odmowa przyjęcia mandatu skutkować będzie sprawą w sądzie,
co dla oznacza dodatkowe koszty.

Wózki…

Jak właściciel lokalu ma rozwiązać problem z uciążliwym najemcą ??

Jak właściciel lokalu ma rozwiązać problem z uciążliwym najemcą ??

01 Feb 2021

I. droga przedsądowa

1/ Właściciel innego lokalu w tym budynku może skierować pisemne wezwanie do właściciela lokalu, aby nakazał lokatorom zaprzestania niedozwolonych działań i uporczywego, rażącego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu
przez lokatorów tego mieszkania albo rozwiązał z nimi stosunek prawny, na podstawie którego najmują lokal i nakazał im opuszczenie lokalu, z zastrzeżeniem…

Prościej o dodatku mieszkaniowym

Prościej o dodatku mieszkaniowym

08 Nov 2020

Dodatki mieszkaniowe to świadczenia, które przysługują osobom w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Przygotowaliśmy nowe przepisy, które usprawnią system dodatków mieszkaniowych oraz wyeliminują wątpliwości interpretacyjne. Będą też bardziej adekwatne do potrzeb adresowania wsparcia, jakim jest dodatek mieszkaniowy. I, co ważne, proponujemy…

Jest projekt podatku od deszczu. Będą trzy stawki podatku

Jest projekt podatku od deszczu. Będą trzy stawki podatku

31 Aug 2020

Ministerstwo Gospodarki Morskiej opublikowało projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, wprowadzający zmiany w zakresie tzw. podatku od deszczu.

Projekt zakłada wprowadzenie trzech stawek podatku, których wysokość uzależniona będzie od tego, czy właściciel na swojej działce zamontuje urządzenia do magazynowania wody.

     Ministerstwo Gospodarki Morskiej…

Segregacja odpadów we wspólnocie mieszkaniowej .

Segregacja odpadów we wspólnocie mieszkaniowej .

24 Jul 2020

Jakie są konsekwencje bagatelizowania art. 2 ust. 3a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ?
Czy wspólnota może żądać podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

        W przypadku braku segregacji śmieci, wspólnota może zapłacić nawet cztery razy więcej, niż stawka ustalona przez gminę za selektywne zbieranie śmieci.

Klimatyzacja w mieszkaniu. Jakie kroki należy wykonać?

Klimatyzacja w mieszkaniu. Jakie kroki należy wykonać?

22 Jul 2020


      Mieszkaniec bloku, musi się dostosować do zasad panujących w tego typu wspólnocie. Wykonując jakiekolwiek zmiany w swoim mieszkaniu, nie wolno jednocześnie zaburzać komfortu życia sąsiadów  lub niszczyć wspólnego mienia. Będąc właścicielem lokalu, ma prawo wprowadzać w środku zmiany. Jednak decydując się na przeróbki, które angażują części wspólne, jak np. elewacja budynku, potrzebuje…

Remont   we wspólnocie mieszkaniowej -  prawa i obowiązki.

Remont we wspólnocie mieszkaniowej - prawa i obowiązki.

22 Jul 2020


     Wspólnota zobowiązana jest do naprawy lub wymiany instalacji wodociągowej (zw., cw.) wraz z zaworem odcinającym stanowiącym część wspólną instalacji sanitarnej tzn. od strony pionu do zaworu odcinającego za wodomierzem lokalowym oraz do niezwłocznego likwidowania zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców .
     Natomiast członek wspólnoty ponosi koszty naprawy w momencie awarii…

Grilowanie

Grilowanie

19 Apr 2020

Sposobu na miłośników grilla można szukać w kodeksie cywilnym. tzw. nieuzasadnione immisje. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie (VI ACa 879/2005).

]]