Wentylacja

Wentylacja

05 Jan 2015

Obecnie jeszcze bardziej niż kiedyś  należy zwracać uwagę na odpowiednią wentylację.

Warunkiem koniecznym zapewnienia prawidłowego działania wentylacji w budynkach jest właściwe rozwiązanie doprowadzenia powietrza do pomieszczeń. Tradycyjnie przyjmowane jest doprowadzenie powietrza zewnętrznego przez okna ze skrzydłem uchylno- rozwieranym. Zmiany w sposobie wprowadzania oszczędności związanych z ogrzewaniem spowodowały znaczne ograniczenie wietrzenia mieszkań przez otwieranie okien

W konsekwencji: bez drogi napływu , ŚWIERZE POWIETRZE NIE DOSTAJE SIĘ DO MIESZKANIA nawet wtedy gdy znajdują się kratki zamontowane na przewodach wentylacyjnych w kuchni i łazience co powoduje, że :

  •  jakość powietrza szybko pogarsza się ze wzrostem wydzielanego dwutlenku węgla
  • niepożądane zapachy zarówno oddychanie, pocenie się jak i czynności związane z gotowaniem, myciem i toaletą szybko zanieczyszczają powietrze wpływając na znaczne poczucie dyskomfortu i zmęczenia lokatora.
  • Nadmiar wilgoci w powietrzu kondensuje się stwarzając niebezpieczne zawilgocenie ścian i okien a nawet występowanie grzybów pleśniowych w najzimniejszych częściach mieszkania (tzw. mostkach termicznych).

Jedynym sposobem prawidłowej pracy instalacji wentylacyjnej jest zapewnienie doprowadzenia powietrza zewnętrznego do pomieszczeń. W przypadku szczelnych okien i braku urządzeń służących do tego celu (nawiewniki szybowe) należy okresowo lub na stałe rozszczelnić okna skrzydłem uchylno- rozwieranym, zwłaszcza w trakcie używania tzw. „junkersów” i piecyków gazowych.

 

Zalecany jest montaż nawiewników higrosterowanych – nawet przy szczelnie zamkniętych oknach uzyskamy odpowiedni nawiew świeżego powietrza do mieszkania. Nawiewniki nie wychładzają pomieszczeń dzięki automatycznej reakcji na warunki wewnątrz mieszkania. Należy zapewnić też drogę przepływu powietrza wewnątrz mieszkania pozostawiając szczeliny pomiędzy drzwiami wewnętrznymi a podłogą.

 

Pamiętaj, że tylko tyle powietrza wydostanie się z mieszkania

ile wcześniej do niego wpuścimy.