Co robić gdy sąsiad nagminnie zalewa nam mieszkanie ?

Co robić gdy sąsiad nagminnie zalewa nam mieszkanie ?

25 Aug 2015

Zalanie jest jedną z najczęściej spotykanych  szkód w budynkach wielomieszkaniowych, w tym również we wspólnotach mieszkaniowych. Wynika ono z roztargnienia mieszkańców lokali  lub  z pojawienia się usterek instalacji, zwłaszcza w starszych, niemodernizowanych budynkach. Na te przypadki nie ma lepszego wyjścia niż ubezpieczenie mieszkania. Właściciel mieszkania musi się wiązać z zależnością posiadania mieszkania z jego ubezpieczeniem. W momencie zalania sąsiada z własnej winy lub gdy go sąsiad zaleje konsekwencją braku ubezpieczenia jest samodzielne dochodzenie odszkodowania, które w wielu przypadkach jest kosztowne. Jeżeli sprawca szkody posiada polisę o odpowiedzialności cywilnej, to wówczas poszkodowany może dostać z tej polisy sprawcy szkody.

WNIOSEK: posiadacz mieszkania powinien mieć „po dwójne” ubezpieczenie ; od zalania , gdy ktoś go zaleje i od odpowiedzialności cywilnej, gdy to on kogoś zaleje i sąsiad od niego będzie żądał naprawienia szkody.

W przypadku wypłaty odszkodowania poszkodowanemu w wyniku zalania na towarzystwo ubezpieczeniowe przechodzą roszczenia poszkodowanego i towarzystwo ubezpieczeniowe będzie dochodzić w stosunku do osoby winnej szkody zwrotu kwoty, które musiało zapłacić poszkodawanemu właścicielowi. To skutecznie zmobilizuje sprawcę szkody do usunięcia usterek, które szkodę wywołały.

PRAWIDŁOWE POSTĘPOWANIE:

1. Zgłoszenie szkody do swojego ubezpieczyciela.

2. Pojawienie się likwidatora szkód , który przyjmuje zgłoszenie.

3. Wystąpienie ubezpieczyciela do administratora budynku z protokołem potwierdzającym szkodę.

4. Wizyta administratora na miejscu szkody, udokumentowanie szkody poprzez zdjęcia oraz wypisanie protokołu szkody.

5. Oczekiwanie na wypłatę odszkodowania lub odpowiedź ubezpieczyciela.