Czy wm może wystąpic o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ?

Czy wm może wystąpic o przekształcenie użytkowania wieczystego we własność ?

19 Jan 2016

Należy złożyć wniosek , podlega on rozpoznaniu przez prezydenta miasta na prawach powiatu w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne. Przy spełnieniu warunków ustawowych przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności przez organ  jest obligatoryjne.

Wspólnota mieszkaniowa nie jest uprawniona do wystąpienia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W postępowaniu w tej sprawie właściciele lokali  występują samodzielnie.

KOLEJNE CZYNNOŚCI :

1. W budynku Urzędu Miasta przy ul. Podgórnej 22 (parter) należy złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika ;

e-mail: rozwojmiasta@um.zielona-gora w biurze obsługi interesanta na stanowisku Departamentu Miasta nr 5 lub 664 830, (+48) 68 45 64 828;

2. Niezbędne dokumenty :

- wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wypełniony przez interesanta zawierający dane (imię i nazwisko, nazwę firmy lub pieczęć nagłówka, adres zamieszkania lub siedziby firmy, nr telefonu kontaktowego lub pełnomocnika, e-mail )

3. Terminy

- rozpatrzenie wniosku do 1 miesiąca

- zlecenie dokumentacji szacunkowej do 3 miesięcy

- okres oczekiwania około 6 miesięcy

4. Należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł przy złożeniu wniosku, w przypadku składania przez pełnomocnika należy wpłacić 17,00 zł - koszt złożenia pełnomocnictwa. Można dokonać przelewu na oddział Banku PKO BP S.A w Zielonej Górze na konto Urzędu nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258 lub udać się do urzędu.