Korzystanie z indywidualnego żródła ogrzewania... Wm chce mnie obciążyć kosztami udziału wykonania instalacji c.o. w nieruchomości. Czy jest to zgodne z prawem ?

Korzystanie z indywidualnego żródła ogrzewania... Wm chce mnie obciążyć kosztami udziału wykonania instalacji c.o. w nieruchomości. Czy jest to zgodne z prawem ?

25 Mar 2016

Instalacja c.o. to element należący do części wspólnej wg art. 3 ust. 2 potwierdzona uchwałą Sądu Najwyższego z 28 sierpnia 1997r III CZP 36/97. Właścicel ma  obowiązek partycypować w kosztach wykonania instalacji centralnego ogrzewania w nieruchomości wspólnoty. Tym samym właściciel jest zobowiązany  uczestniczyć w kosztach wykonania prac remontowo-modernizacyjnych określonych w obowiązujących uchwałach podjętych przez wspólnotę, na podstawie art. 13 i 14 ustawy o własności lokali.

]]