Co to jest wentylacja hybrydowa ?

Co to jest wentylacja hybrydowa ?

11 Apr 2016

System wentylacji hybrydowej, pozwala dostosować wentylację do potrzeb mieszkańców. Pokoje nieużywane lub takie, w których przebywa mała ilość osób są wietrzone z mniejszą intensywnością, natomiast w pomieszczeniach o dużej wilgotności strumień powietrza jest automatycznie zwiększony. Pozwala to uzyskać oszczędności energii, która jest zauważana na bezproduktywne podgrzanie pomieszczeń. Elementy wchodzące w skład systemu wentylacyj hybrydowej to :

 * higrost erowane nawiewniki okienne lub ścienne- doprowadzają powietrze do pokoi; reagują na zmianę wilgotności w pomieszczeniu dostosowując ilość dostarczonego powietrza do aktualnych potrzeb. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ powietrza do minimum w przypadku silnych podmuchów wiatru.

 *higrosterowane kratki wywiewne – usuwają powietrze z pomieszczeń technicznych ( kuchnia, łazienka, WC, itp.), uzależniają strumień usuwanego powietrza od poziomu wilgotności panującej w pomieszczeniu : im większa wilgotność, tym większy przepływ; mechanizm sterowany jest automatycznie.

 * niskociśnieniowa nasada kominowa- jest siłą napędową systemu przewodów wentylacyj hybrydowej, montowana na zakończeniu przewodów wentylacji grawitacyjnej, umożliwia wymianę powietrza w pomieszczeniach w sposób ciągły bez względu na warunki atmosferyczne;

 

 

]]