Co to są nawiewniki okienne i do czego służą ?

Co to są nawiewniki okienne i do czego służą ?

12 Apr 2016

Ze względu na różny sposób  dostarczania powietrza do mieszkań wyróżniamy nawiwniki takie jak : 

 

 

 

 

 

 

 * nawiewniki sterowane ręcznie – użytkownik reguluje ręcznie stopień otwarcia nawiewnika poprzez zmianę położenia przepustnicy, decydując w ten sposób o ilości dostarczanego powietrza.

 * nawiewniki ciśnieniowe, samoregulujące – ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony, ograniczając przepływ powietrza do minimum.

 * nawiewniki higrosterowane, sterowane automatycznie - strumień przepływu powietrza jest uzależniony od zawartości pary wodnej ( wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności, takich jak pranie, gotowanie, suszenie itp. Czujnikiem sterującym jest taśma poliamidowa, która pod wpływem zmian wilgotności względnej w powietrzu zmienia swoją długość, co powoduje większe bądź mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie większego bądź mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Zapobiegają pojawienie się ciągu wstecznego.

 

Nawiewniki pracują w zakresie od 35 % do 70 % wilgotności względnej. Jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35 %, nawiewnik jest przymknięty jest do pomieszczenia.

Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewniki są tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie styka się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki czemu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz. Nie wymagają ingerencji użytkownika.

 

 

Na podstawie materiałów

firmy areco wentylacja

]]