Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo

01 Jul 2016
Zmarły właściciel zapisał lokal swojemu rodzeństwu (dwóch braci i siostra).
Siostrze zostało udzielone pełnomocnictwo przez braci  m.in. do głosowania nad uchwałami, natomiast na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej pojawia się córka siostry i głosuje w imieniu matki i jej braci. 
Czy siostra może udzielić pełnomocnictwa swojej córce w przypadku gdy w udzielonym  pełnomocnictwie od braci jest brak zapisu o możliwości udzielenia dalszych pełnomocnictw ? 
 
Aby jej głos był uwzględniony, powinna działać na podstawie pełnomocnictwa ogólnego bądź rodzajowego w zależności od uchwały udzielonego jej przez każdego z właściciela. W tej sytuacji, córka nie była w posiadaniu takiego dokumentu uprawniającego do udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Bracia nie dokonali wpisu w pełnomocnictwie, iż kolejną osobą, która może ich reprezentować na zebraniach mogła być córka ich siostry. Może jedynie reprezentować swoją matke.   
 
]]