Czy można zdemontować grzejnik z którego nie korzystam ?

Czy można zdemontować grzejnik z którego nie korzystam ?

12 Aug 2016

Istnieje bogate orzecznictwo dotyczące instalacji c.o. np.:
,,... cała instalacja cieplna, w tym oprzyrządowanie techniczne służące do ogrzewania poszczególnych lokali jest urządzeniem, które nie służy wyłącznie do użytku właścicieli lokali i jako takie stanowi przedmiot współwłasności przymusowej..." - wyrok z dn. 13 grudnia 2006r. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (I Aca 589/06).  ...przyjęto w orzecznictwie, że składnikiem tzw. współwłasności przymusowej są zarówno elementy instalacji znajdujące sie poza poszczególnymi lokalami jak i elementy instalacji znajdujące się w wydzielonych lokalach..." - uchwałą SN z dnia 28 sierpnia 1997r. (III CZP 36/97 OSNC 1998/1/4)"
,,Po wejściu w życie ustawy z 24.06.1994r. O własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 ze zm.) właściciel lokali nie może bez zgody pozostałych właścicieli odłączyć swojeg lokalu mieszkalnego od zainstalowanej w budynku sieci centralnego ogrzewania i przy jej wykorzystaniu zastosować inny rodzaj ogrzewania" – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28.08.1997r., IICZP 36/97. Nie ulega więc wątpliwości, że instalacja c.o. wraz z grzejnikami należy do nieruchomości wspólnej a odłączenie sie od tej instalacji właściciela lokalu bez zgody wspólnoty nie jest możliwe. Zarząd nie ma prawa o tym decydować, gdyż taka decyzja przekracza zakres zwykłego zarządu." 
Ponadto usunięcie grzejnika może spowodować występowanie niewłaściwych parametrów wilotnościowo-temperaturowych w pomieszczeniu kuchni a w następstwie tego wpłynąć na obniżenie temperatury w sąsiadujących z kuchnią pomieszczeniach. 
Stąd – wniosek:  
zgodę na odłączenie grzejnika musi wydać wspólnota uchwałą 
podstawa prawna: 
art. 22 ust. 3 punkt 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali

]]