Od 01.01.2020 r. małą wspólnotę będą tworzyć nie więcej niż 3 lokale.

Od 01.01.2020 r. małą wspólnotę będą tworzyć nie więcej niż 3 lokale.

10 Mar 2020

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują zmiany wprowadzone do ustawy o własności lokali dotyczące małych wspólnot.
Zgodnie z nową treścią art. 19 ustawy o własności lokali „ Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych,
należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.”
We wspólnocie zatem jeśli jest od 4 lokali staję się automatycznie dużą wspólnotą mieszkaniową. Jeśli właściciele nie uzgodnią innego sposobu
zarządu nieruchomością wspólną, to zarząd będzie sprawowany zgodnie z przepisami ustawy o własności lokali.

]]