Grilowanie

Grilowanie

19 Apr 2020

Art. 144. Według niego właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Rozpalanie grilla zostało uznane przez sędziego za działanie zakłócające korzystanie z sąsiedniego mieszkania.

]]