Klimatyzacja w mieszkaniu. Jakie kroki należy wykonać?

Klimatyzacja w mieszkaniu. Jakie kroki należy wykonać?

22 Jul 2020


      Mieszkaniec bloku, musi się dostosować do zasad panujących w tego typu wspólnocie. Wykonując jakiekolwiek zmiany w swoim mieszkaniu, nie wolno jednocześnie zaburzać komfortu życia sąsiadów  lub niszczyć wspólnego mienia. Będąc właścicielem lokalu, ma prawo wprowadzać w środku zmiany. Jednak decydując się na przeróbki, które angażują części wspólne, jak np. elewacja budynku, potrzebuje zgody wspólnoty w formie uchwały.  Jej reprezentantem jest zarządca, który jako pierwszy zapoznaje się z projektem i go analizuje. Sprawdza zapisy w przyjętych uchwałach, uzgadnia temat z zarządem wspólnoty, przygotowuje projekt uchwały , zwraca się o opinię do inspektora danej branży technicznej, czy zmiana nie wpłynie negatywnie na kondycję elewacji lub ogólny wygląd nieruchomości. Z tego względu przed wykonaniem projektu, można skonsultować się z zarządcą/ administratorem i zapytać, na co zwracać uwagę przy realizacji tego przedsięwzięcia. Po rozmowie i dobraniu idealnego rozwiązania należy złożyć oficjalny wniosek o pozwolenie na montaż dołączając szkic sposobu montażu z wizualizacją, określić sposób odprowadzania skroplin, podać dane techniczne urządzenia z uwzględnieniem poziomu hałasu w nocy.

]]