Remont we wspólnocie mieszkaniowej - prawa i obowiązki.

Remont we wspólnocie mieszkaniowej - prawa i obowiązki.

22 Jul 2020


     Wspólnota zobowiązana jest do naprawy lub wymiany instalacji wodociągowej (zw., cw.) wraz z zaworem odcinającym stanowiącym część wspólną instalacji sanitarnej tzn. od strony pionu do zaworu odcinającego za wodomierzem lokalowym oraz do niezwłocznego likwidowania zagrożenia dla życia lub zdrowia mieszkańców .
     Natomiast członek wspólnoty ponosi koszty naprawy w momencie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz innej instalacji i innych urządzeń nie stanowiących części wspólne. Dotyczy to również prac towarzyszących typu ; robót remontowo – naprawczych oraz demontażu obudowy instalacji wewnątrz lokalu.

]]