Segregacja odpadów we wspólnocie mieszkaniowej .

Segregacja odpadów we wspólnocie mieszkaniowej .

24 Jul 2020

Jakie są konsekwencje bagatelizowania art. 2 ust. 3a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ?
Czy wspólnota może żądać podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

        W przypadku braku segregacji śmieci, wspólnota może zapłacić nawet cztery razy więcej, niż stawka ustalona przez gminę za selektywne zbieranie śmieci.
Zgodnie z art. 2 ust. 3a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i bez ograniczeń każdy właściciel lokalu. Wspólnota mieszkaniowa ponosi, więc koszty tzw. „podatku śmieciowego”, nie są to jednak koszty zarządu nieruchomością wspólną.
        Właściciel lokalu musi być obciążony przez wspólnotę na podstawie art. 13 Ustawy o własności lokali,z tytułu wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, zgodnie z
art. 2 ust. 3a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
       

Zgodnie z art. 6m ust. 1c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa może żądać
od właściciela lokalu podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

]]