Jest projekt podatku od deszczu. Będą trzy stawki podatku

Jest projekt podatku od deszczu. Będą trzy stawki podatku

31 Aug 2020

Ministerstwo Gospodarki Morskiej opublikowało projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, wprowadzający zmiany w zakresie tzw. podatku od deszczu.

Projekt zakłada wprowadzenie trzech stawek podatku, których wysokość uzależniona będzie od tego, czy właściciel na swojej działce zamontuje urządzenia do magazynowania wody.

     Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chce zmusić właścicieli posesji do inwestowania w urządzenia pozwalające na retencjonowanie wody. Takie działanie ma zapobiegać skutkom suszy, z którą zmaga się aktualnie Polska. Odpowiedzią na te działania jest projekt ustawy z dnia 17 sierpnia o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy, w drodze którego podatkiem o deszczu objętych zostanie zdecydowanie więcej posesji, niż miało to miejsce dotychczas.

     * Zamontuj urządzenie do magazynowania wody a zapłacisz mniejszy podatek
Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ,, Zmiany klimatu i wynikające z nich m.in. intensywność i częstotliwość susz, ale także zmiana rozkładu opadów powodują, że konieczne jest podjęcie bardziej skutecznych i efektywnych działań związanych ze zrównoważoną gospodarką wodną i adaptacją do zmian klimatu”. Odpowiedzią na złą sytuację klimatyczna jest wspomniany projekt ustawy będącej pakietem działań służących zatrzymaniu i gromadzeniu wody. Ustawa ta zdaniem ministerstwa ma skłonić właścicieli działek do zamontowania urządzeń, nawet takich najprostszych, które będą magazynowały wodę. Od obecności takich urządzeń na posesji zależeć bowiem będzie wysokość podatku od deszczu.3 stawki podatku od deszczu.

Wysokość podatku od deszczu nie będzie uzależniona od wielkości działki – jak pierwotnie zapowiadano. W myśl projektowanych przepisów podatek od deszczu występować będzie pod postacią trzech stawek:
1. 1,50 zł   za 1 m2 na rok – w przypadku działki bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem,
2. 0,90 zł za 1 m2 na rok – w przypadku działki z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem,
3. 0,45 zł na 1 m2 na rok - z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem.

Kto zapłaci podatek od deszczu?
Nowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy nie obejmie swoim zakresem wszystkich działek i posesji. Nowe przepisy dotyczyć będą wyłącznie działek o wielkości od 600 m2, o zabudowie ponad 50 %. Jest zatem szansa, że duża część właścicieli domków jednorodzinnych uniknie konieczności uiszczania dodatkowych podatków, choćby nawet z uwagi na kryterium zabudowy działki w ponad 50%.

]]