Brak porządku w częściach wspólnych to zagrożenie pożarowe dla mieszkańców nieruchomości.

Brak porządku w częściach wspólnych to zagrożenie pożarowe dla mieszkańców nieruchomości.

02 Feb 2021

Przepisy jasno określają, jakich przedmiotów nie wolno przechowywać w części wspólnej budynków. Jednak zagracone klatki schodowe oraz garaże podziemne nie należą do rzadkości.
Kontrole kończą się nie tylko pouczeniem. Niezdyscyplinowanym mieszkańcom grozi – grzywna do 5 tys. zł. Ewentualna odmowa przyjęcia mandatu skutkować będzie sprawą w sądzie,
co dla oznacza dodatkowe koszty.

Wózki dziecięce, foteliki samochodowe, rowery, pudła czy stare meble – to tylko przykładowe rzeczy, jakie zalegają w częściach wspólnych budynków.
Klatki schodowe oraz garaże podziemne traktowane są niczym wózkownie lub prywatne magazyny. Mieszkańcy, myśląc o własnej wygodzie, często zapominają o bezpieczeństwie.
Łamią przepis tj. Dz.U .2010 nr 109 poz. 719 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
– Na klatce schodowej nie wolno umieszczać jakichkolwiek materiałów palnych. To są m.in. szafy, stoły, krzesła, fotele, dywany, regały, kartony, sprzęt AGD czy wózki dziecięce.
Zabronione jest składowanie przedmiotów gabarytowych oraz innych, np. rowerów, których usytuowanie powodowałoby ograniczenie wymaganej szerokości tj. 1,5 m drogi ewakuacyjnej.
Natomiast garaże, w myśl przepisów techniczno-budowlanych, służą wyłącznie do przechowywania i bieżącej obsługi samochodów osobowych. Nie powinny być wykorzystywane do celów magazynowych .
Pozostawione przedmioty stwarzają dodatkowe utrudnienia dla m.in. służb ratunkowych podczas interwencji, Klatka schodowa jest główną drogą ewakuacji.
Dodatkowo, przedmioty pozostawione na klatce zwiększają zagrożenie pożarowe.