Aktualności

Nowe ceny za wodę !

Nowe ceny za wodę !

07 Jun 2019

Informujemyn, że na podstawie Decyzji nr WR.RET.071.166.2018.AR z dnia 26.04.2018 r. Dyrektora RZGW we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie miasta Zielona Góra, obowiązuje w okresie od 29.05.2019 r. do 28.05.2020 r. nowa taryfa :
Cena za dostarczenie wody :…

W dużej wspólnocie ma siedzibę sołtys. Czy sołtys ma prawo bez uzgodnienia ze wspólnotą umieścić tablicę  urzędową na elewacji bądź na terenie wspólnoty na osobnym słupie?

W dużej wspólnocie ma siedzibę sołtys. Czy sołtys ma prawo bez uzgodnienia ze wspólnotą umieścić tablicę urzędową na elewacji bądź na terenie wspólnoty na osobnym słupie?

03 Jun 2019

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Niewątpliwie więc elewacja budynku czy działka na której usytuowano budynek należy do nieruchomości wspólnej we wszystkich jej częściach także tych przylegających do poszczególnych lokali. Skoro elewacja czy grunt jest częścią nieruchomości wspólnej to montaż tam szyldu czy…

Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować w życie właściciela bądź mieszkańca lokalu? Gdzie powinniśmy kierować swoje spostrzeżenia?

Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować w życie właściciela bądź mieszkańca lokalu? Gdzie powinniśmy kierować swoje spostrzeżenia?

31 May 2019

W dużej wspólnocie mieszkaniowej ,którą zarządzam jeden z właścicieli żąda w trybie pilnym zajęcie się sprawą  osoby zamieszkującej lokal właściciela. W lokalu tym przebywa osoba starsza nieporadna, która cierpi na schizofrenię ,a jej zachowanie w ocenie pozostałych właścicieli stwarza zagrożenie życia dla pozostałych mieszkańców kamienicy. Pytanie? Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować…

Jak właściciel lokalu ma rozwiązać problem z uciążliwym najemcą ??

Jak właściciel lokalu ma rozwiązać problem z uciążliwym najemcą ??

24 Apr 2019

I. droga przedsądowa

1/ Właściciel innego lokalu w tym budynku może skierować pisemne wezwanie do właściciela lokalu, aby nakazał lokatorom zaprzestania niedozwolonych działań i uporczywego, rażącego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu
przez lokatorów tego mieszkania albo rozwiązał z nimi stosunek prawny, na podstawie którego najmują lokal i nakazał im opuszczenie lokalu, z zastrzeżeniem…

W trosce o prawidłową segregację śmieci zarządca nieruchomościami przekazuje poradnik poprawnej segregacji

W trosce o prawidłową segregację śmieci zarządca nieruchomościami przekazuje poradnik poprawnej segregacji

10 Apr 2019

POJEMNIK ZIELONY

Do zielonych pojemników wrzucamy szkło kolorowe, czyli np.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, kolorowe butelki po napojach alkoholowych, kolorowe szklane opakowania po kosmetykach
! Czego nie wrzucać do pojemników zielonych: szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego, luster, szkła okiennego, witraży, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych…

Jak postąpić w przypadku hałasującego właściciela ?

Jak postąpić w przypadku hałasującego właściciela ?

08 Jan 2019

Jeśeli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi,…

Jak zmusić sąsiadów żeby ogrzewali lokale mieszkalne?

Jak zmusić sąsiadów żeby ogrzewali lokale mieszkalne?

15 Feb 2018

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej, lokale są wyposażone w radiowe podzielniki ciepła. Od pewnego czasu moje zużycie jednostek pomiarowych jest bardzo wysokie ,a staram się oszczędzać. Po wizycie u zarządcy stwierdziłem ,że sąsiedzi mają "0" jednostek pomiarowych co świadczy ,że mają pozakręcane grzejniki. Jak zmusić sąsiadów do grzania?

 

Czy można zdemontować grzejnik z którego nie korzystam ?

Czy można zdemontować grzejnik z którego nie korzystam ?

12 Aug 2016

Istnieje bogate orzecznictwo dotyczące instalacji c.o. np.:
,,... cała instalacja cieplna, w tym oprzyrządowanie techniczne służące do ogrzewania poszczególnych lokali jest urządzeniem, które nie służy wyłącznie do użytku właścicieli lokali i jako takie stanowi przedmiot współwłasności przymusowej..." - wyrok z dn. 13 grudnia 2006r. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (I Aca 589/06). …

Nasza nieruchomość została wybudowana  10 lat temu przy drodze miejskiej. Nie posiadamy zjazdu. Czy jest to jednoznaczne , że posiadamy dostęp do drogi publicznej?

Nasza nieruchomość została wybudowana 10 lat temu przy drodze miejskiej. Nie posiadamy zjazdu. Czy jest to jednoznaczne , że posiadamy dostęp do drogi publicznej?

03 Aug 2016

Samo położenie nieruchomości przy drodze publicznej nie oznacza, iż nieruchomość ta ma zapewniony dostęp do drogi publicznej w najdogodniejszy sposób, np. przez lokalizację bezpośredniego zjazdu na drogę publiczną. Dojazd do nieruchomości jest wymagany prawem, jest to element związany z realizacją inwestycji na etapie projektowym.

W przypadku gdy jej nie ma należało by zwrócić się do właściciela…

Nowe ceny za wodę !

Nowe ceny za wodę !

07 Jun 2019

Informujemyn, że na podstawie Decyzji nr WR.RET.071.166.2018.AR z dnia 26.04.2018 r. Dyrektora RZGW we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie miasta Zielona Góra, obowiązuje w okresie od 29.05.2019 r. do 28.05.2020 r. nowa taryfa :
Cena za dostarczenie wody :…

W dużej wspólnocie ma siedzibę sołtys. Czy sołtys ma prawo bez uzgodnienia ze wspólnotą umieścić tablicę  urzędową na elewacji bądź na terenie wspólnoty na osobnym słupie?

W dużej wspólnocie ma siedzibę sołtys. Czy sołtys ma prawo bez uzgodnienia ze wspólnotą umieścić tablicę urzędową na elewacji bądź na terenie wspólnoty na osobnym słupie?

03 Jun 2019

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Niewątpliwie więc elewacja budynku czy działka na której usytuowano budynek należy do nieruchomości wspólnej we wszystkich jej częściach także tych przylegających do poszczególnych lokali. Skoro elewacja czy grunt jest częścią nieruchomości wspólnej to montaż tam szyldu czy…

Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować w życie właściciela bądź mieszkańca lokalu? Gdzie powinniśmy kierować swoje spostrzeżenia?

Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować w życie właściciela bądź mieszkańca lokalu? Gdzie powinniśmy kierować swoje spostrzeżenia?

31 May 2019

W dużej wspólnocie mieszkaniowej ,którą zarządzam jeden z właścicieli żąda w trybie pilnym zajęcie się sprawą  osoby zamieszkującej lokal właściciela. W lokalu tym przebywa osoba starsza nieporadna, która cierpi na schizofrenię ,a jej zachowanie w ocenie pozostałych właścicieli stwarza zagrożenie życia dla pozostałych mieszkańców kamienicy. Pytanie? Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować…

Jak właściciel lokalu ma rozwiązać problem z uciążliwym najemcą ??

Jak właściciel lokalu ma rozwiązać problem z uciążliwym najemcą ??

24 Apr 2019

I. droga przedsądowa

1/ Właściciel innego lokalu w tym budynku może skierować pisemne wezwanie do właściciela lokalu, aby nakazał lokatorom zaprzestania niedozwolonych działań i uporczywego, rażącego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu
przez lokatorów tego mieszkania albo rozwiązał z nimi stosunek prawny, na podstawie którego najmują lokal i nakazał im opuszczenie lokalu, z zastrzeżeniem…

W trosce o prawidłową segregację śmieci zarządca nieruchomościami przekazuje poradnik poprawnej segregacji

W trosce o prawidłową segregację śmieci zarządca nieruchomościami przekazuje poradnik poprawnej segregacji

10 Apr 2019

POJEMNIK ZIELONY

Do zielonych pojemników wrzucamy szkło kolorowe, czyli np.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, kolorowe butelki po napojach alkoholowych, kolorowe szklane opakowania po kosmetykach
! Czego nie wrzucać do pojemników zielonych: szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego, luster, szkła okiennego, witraży, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych…

Jak postąpić w przypadku hałasującego właściciela ?

Jak postąpić w przypadku hałasującego właściciela ?

08 Jan 2019

Jeśeli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi,…

Jak zmusić sąsiadów żeby ogrzewali lokale mieszkalne?

Jak zmusić sąsiadów żeby ogrzewali lokale mieszkalne?

15 Feb 2018

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego we wspólnocie mieszkaniowej, lokale są wyposażone w radiowe podzielniki ciepła. Od pewnego czasu moje zużycie jednostek pomiarowych jest bardzo wysokie ,a staram się oszczędzać. Po wizycie u zarządcy stwierdziłem ,że sąsiedzi mają "0" jednostek pomiarowych co świadczy ,że mają pozakręcane grzejniki. Jak zmusić sąsiadów do grzania?

 

Czy można zdemontować grzejnik z którego nie korzystam ?

Czy można zdemontować grzejnik z którego nie korzystam ?

12 Aug 2016

Istnieje bogate orzecznictwo dotyczące instalacji c.o. np.:
,,... cała instalacja cieplna, w tym oprzyrządowanie techniczne służące do ogrzewania poszczególnych lokali jest urządzeniem, które nie służy wyłącznie do użytku właścicieli lokali i jako takie stanowi przedmiot współwłasności przymusowej..." - wyrok z dn. 13 grudnia 2006r. Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (I Aca 589/06). …

Nasza nieruchomość została wybudowana  10 lat temu przy drodze miejskiej. Nie posiadamy zjazdu. Czy jest to jednoznaczne , że posiadamy dostęp do drogi publicznej?

Nasza nieruchomość została wybudowana 10 lat temu przy drodze miejskiej. Nie posiadamy zjazdu. Czy jest to jednoznaczne , że posiadamy dostęp do drogi publicznej?

03 Aug 2016

Samo położenie nieruchomości przy drodze publicznej nie oznacza, iż nieruchomość ta ma zapewniony dostęp do drogi publicznej w najdogodniejszy sposób, np. przez lokalizację bezpośredniego zjazdu na drogę publiczną. Dojazd do nieruchomości jest wymagany prawem, jest to element związany z realizacją inwestycji na etapie projektowym.

W przypadku gdy jej nie ma należało by zwrócić się do właściciela…