CZĘŚCIOWA NAPRAWA DACHU I KOMINÓW - 2012r.

Wykonawca: 
Sylwia Irena Lembowicz 
ul. Żytnia 43 
54-368 Zielona Góra