WYKONANIE PLACU  Z KOSTKI BRUKOWEJ NA PODWÓRZU 

Wykonawca: 


Łukasz Szyja - PRACE ZIEMNE 

ul. Osadnicza 15/1 

65-785 Zielona Góra