WYKONANIE UZIOMÓW - 2011r.

Wykonawca:
PHU KONOPKA Franciszek Konopka
ul. Jana Kazimierza 57
64-100 Leszno

Podwykonawca:
PB-H Marcin Lehmann      
ul. Osadnicza 1/307 Z. Góra