„Ważna informacja. Dotyczy właścicieli lokali posiadających indywidualne źródło ciepła. Obowiązek złożenia deklaracji CEEB do dnia 30 czerwca 2022r. Podstawa prawna: Dziennik Ustaw z dnia 26 marca 2021r., Poz. 554 , Rozdział 5a – 5b.”

]]