Aktualności

Zarządcy nieruchomości też walczą z epidemią. Członkowie wspólnoty  mogą głosować zdalnie.

Zarządcy nieruchomości też walczą z epidemią. Członkowie wspólnoty mogą głosować zdalnie.

01 Apr 2020


Do art. 21 ustawy dodano nowe ustępy 4 i 5, które pozwalają głosować zdalnie. Zgodnie z nimi uchwała zarządu może być podjęta,
jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosy mogą być częściowo oddane na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy…

Uwaga !!

Uwaga !!

17 Mar 2020

    Mając na uwadze zmniejszenie zagrożenia koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo właścicieli i pracowników podjąłem w uzgodnieniu z zarządami decyzję o odwołaniu rocznych zebrań sprawozdawczych. Proszę właścicieli o kontakt telefoniczny lub e-mail z biurem zarządcy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznej lub ON - LINE.
    

                                                …

Od 01.01.2020 r. małą wspólnotę będą tworzyć nie więcej niż 3 lokale.

Od 01.01.2020 r. małą wspólnotę będą tworzyć nie więcej niż 3 lokale.

10 Mar 2020

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują zmiany wprowadzone do ustawy o własności lokali dotyczące małych wspólnot.
Zgodnie z nową treścią art. 19 ustawy o własności lokali „ Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych,
należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu…

Wspólnota żąda aby właściciele mieszkań, które posiadają własne ogrzewanie  partycypowały w kosztach stałych. Czy żądanie wspólnoty jest słuszne?

Wspólnota żąda aby właściciele mieszkań, które posiadają własne ogrzewanie partycypowały w kosztach stałych. Czy żądanie wspólnoty jest słuszne?

08 Sep 2019

Dzień dobry, w dużej wspólnocie istnieje instalacja  c.o. i cw zasilana z węzła cieplnego należącego do EC. Sieć c.o. rozprowadzona jest pionami.
Centralne ogrzewanie rozliczamy zgodnie z regulaminem na podstawie zamontowanych podzielników. Właściciele rozliczani są z kosztów stałych i zmiennych w proporcji 50/50.
Poprzedni właściciel nieruchomości zarządca ZGKIM udzielił zgody w na wydzielenie…

Nowe ceny za wodę !

Nowe ceny za wodę !

07 Jun 2019

Informujemyn, że na podstawie Decyzji nr WR.RET.071.166.2018.AR z dnia 26.04.2018 r. Dyrektora RZGW we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie miasta Zielona Góra, obowiązuje w okresie od 29.05.2019 r. do 28.05.2020 r. nowa taryfa :
Cena za dostarczenie wody :…

W dużej wspólnocie ma siedzibę sołtys. Czy sołtys ma prawo bez uzgodnienia ze wspólnotą umieścić tablicę  urzędową na elewacji bądź na terenie wspólnoty na osobnym słupie?

W dużej wspólnocie ma siedzibę sołtys. Czy sołtys ma prawo bez uzgodnienia ze wspólnotą umieścić tablicę urzędową na elewacji bądź na terenie wspólnoty na osobnym słupie?

03 Jun 2019

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Niewątpliwie więc elewacja budynku czy działka na której usytuowano budynek należy do nieruchomości wspólnej we wszystkich jej częściach także tych przylegających do poszczególnych lokali. Skoro elewacja czy grunt jest częścią nieruchomości wspólnej to montaż tam szyldu czy…

Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować w życie właściciela bądź mieszkańca lokalu? Gdzie powinniśmy kierować swoje spostrzeżenia?

Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować w życie właściciela bądź mieszkańca lokalu? Gdzie powinniśmy kierować swoje spostrzeżenia?

31 May 2019

W dużej wspólnocie mieszkaniowej ,którą zarządzam jeden z właścicieli żąda w trybie pilnym zajęcie się sprawą  osoby zamieszkującej lokal właściciela. W lokalu tym przebywa osoba starsza nieporadna, która cierpi na schizofrenię ,a jej zachowanie w ocenie pozostałych właścicieli stwarza zagrożenie życia dla pozostałych mieszkańców kamienicy. Pytanie? Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować…

W trosce o prawidłową segregację śmieci zarządca nieruchomościami przekazuje poradnik poprawnej segregacji

W trosce o prawidłową segregację śmieci zarządca nieruchomościami przekazuje poradnik poprawnej segregacji

10 Apr 2019

POJEMNIK ZIELONY

Do zielonych pojemników wrzucamy szkło kolorowe, czyli np.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, kolorowe butelki po napojach alkoholowych, kolorowe szklane opakowania po kosmetykach
! Czego nie wrzucać do pojemników zielonych: szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego, luster, szkła okiennego, witraży, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych…

Jak postąpić w przypadku hałasującego właściciela ?

Jak postąpić w przypadku hałasującego właściciela ?

08 Jan 2019

Jeśeli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi,…

Zarządcy nieruchomości też walczą z epidemią. Członkowie wspólnoty  mogą głosować zdalnie.

Zarządcy nieruchomości też walczą z epidemią. Członkowie wspólnoty mogą głosować zdalnie.

01 Apr 2020


Do art. 21 ustawy dodano nowe ustępy 4 i 5, które pozwalają głosować zdalnie. Zgodnie z nimi uchwała zarządu może być podjęta,
jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Głosy mogą być częściowo oddane na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy…

Uwaga !!

Uwaga !!

17 Mar 2020

    Mając na uwadze zmniejszenie zagrożenia koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo właścicieli i pracowników podjąłem w uzgodnieniu z zarządami decyzję o odwołaniu rocznych zebrań sprawozdawczych. Proszę właścicieli o kontakt telefoniczny lub e-mail z biurem zarządcy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznej lub ON - LINE.
    

                                                …

Od 01.01.2020 r. małą wspólnotę będą tworzyć nie więcej niż 3 lokale.

Od 01.01.2020 r. małą wspólnotę będą tworzyć nie więcej niż 3 lokale.

10 Mar 2020

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują zmiany wprowadzone do ustawy o własności lokali dotyczące małych wspólnot.
Zgodnie z nową treścią art. 19 ustawy o własności lokali „ Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych,
należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu…

Wspólnota żąda aby właściciele mieszkań, które posiadają własne ogrzewanie  partycypowały w kosztach stałych. Czy żądanie wspólnoty jest słuszne?

Wspólnota żąda aby właściciele mieszkań, które posiadają własne ogrzewanie partycypowały w kosztach stałych. Czy żądanie wspólnoty jest słuszne?

08 Sep 2019

Dzień dobry, w dużej wspólnocie istnieje instalacja  c.o. i cw zasilana z węzła cieplnego należącego do EC. Sieć c.o. rozprowadzona jest pionami.
Centralne ogrzewanie rozliczamy zgodnie z regulaminem na podstawie zamontowanych podzielników. Właściciele rozliczani są z kosztów stałych i zmiennych w proporcji 50/50.
Poprzedni właściciel nieruchomości zarządca ZGKIM udzielił zgody w na wydzielenie…

Nowe ceny za wodę !

Nowe ceny za wodę !

07 Jun 2019

Informujemyn, że na podstawie Decyzji nr WR.RET.071.166.2018.AR z dnia 26.04.2018 r. Dyrektora RZGW we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiej o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzenia ścieków na terenie miasta Zielona Góra, obowiązuje w okresie od 29.05.2019 r. do 28.05.2020 r. nowa taryfa :
Cena za dostarczenie wody :…

W dużej wspólnocie ma siedzibę sołtys. Czy sołtys ma prawo bez uzgodnienia ze wspólnotą umieścić tablicę  urzędową na elewacji bądź na terenie wspólnoty na osobnym słupie?

W dużej wspólnocie ma siedzibę sołtys. Czy sołtys ma prawo bez uzgodnienia ze wspólnotą umieścić tablicę urzędową na elewacji bądź na terenie wspólnoty na osobnym słupie?

03 Jun 2019

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Niewątpliwie więc elewacja budynku czy działka na której usytuowano budynek należy do nieruchomości wspólnej we wszystkich jej częściach także tych przylegających do poszczególnych lokali. Skoro elewacja czy grunt jest częścią nieruchomości wspólnej to montaż tam szyldu czy…

Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować w życie właściciela bądź mieszkańca lokalu? Gdzie powinniśmy kierować swoje spostrzeżenia?

Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować w życie właściciela bądź mieszkańca lokalu? Gdzie powinniśmy kierować swoje spostrzeżenia?

31 May 2019

W dużej wspólnocie mieszkaniowej ,którą zarządzam jeden z właścicieli żąda w trybie pilnym zajęcie się sprawą  osoby zamieszkującej lokal właściciela. W lokalu tym przebywa osoba starsza nieporadna, która cierpi na schizofrenię ,a jej zachowanie w ocenie pozostałych właścicieli stwarza zagrożenie życia dla pozostałych mieszkańców kamienicy. Pytanie? Jakie są prawne możliwości wspólnoty aby ingerować…

W trosce o prawidłową segregację śmieci zarządca nieruchomościami przekazuje poradnik poprawnej segregacji

W trosce o prawidłową segregację śmieci zarządca nieruchomościami przekazuje poradnik poprawnej segregacji

10 Apr 2019

POJEMNIK ZIELONY

Do zielonych pojemników wrzucamy szkło kolorowe, czyli np.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, kolorowe butelki po napojach alkoholowych, kolorowe szklane opakowania po kosmetykach
! Czego nie wrzucać do pojemników zielonych: szkła stołowego, porcelany, fajansu, ceramiki, szkła żaroodpornego, luster, szkła okiennego, witraży, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych…

Jak postąpić w przypadku hałasującego właściciela ?

Jak postąpić w przypadku hałasującego właściciela ?

08 Jan 2019

Jeśeli właściciel lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi,…

]]